Julkaistu Pullopostissa 20.5.2019 http://www.centrumbalticum.org/uutishuone/julkaisut/pulloposti/presidentti_trump_on_oikeassa.5882.news?fbclid=IwAR2iuzTQ3OeE7dqVLfqeqW297Oz3pyqLuxksk64XBXBH3uL1_1hgQZwDhoo

Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajakausi päättyi Rovaniemen kokoukseen, ei kuitenkaan aivan siten, kun oli toivottu. Yhdysvaltain kannanotot jättivät ilmastoasiat varjoon. 

USA:n kannat ilmastokysymyksissä ovat muuttuneet viime vuosina Trumpin hallinnon myötä. Muutoksessa ei kuitenkaan kyse ole pelkästään ilmastosta, vaan myös taloudesta, politiikasta ja sotilaallisista ulottuvuuksista. Arktinen alue ja Suomen Lappi ovat saaneet suurvaltojen silmissä merkittävämmän strategisen aseman. 

Samalla kun me murehdimme mitä ilmaston lämpeneminen tekee arktiselle luonnollemme, sillä nähdään olevan myös positiivisia puolia, joiden avulla saavutetaan taloudellista hyötyä. Alueen maakaasu- ja öljyvarat sekä muut luonnonvarat, kuten kulta, timantit ja kalastus kiinnostavat – myös suurvaltoja. 

Yhdysvaltain ulkoministeri Pompeon puhe Rovaniemellä oli jatkoa ”America First” -politiikalle. USA on katkaissut yhteistyösuhteitaan, vetäytynyt monenkeskisistä sopimuksista ja ajanut peittelemättä omaa etuaan. Jälleen kerran Yhdysvallat syytti kovin sanoin Kiinan ja Venäjän rikkovan pelisääntöjä, nyt puheissa kuului myös sotilaallinen ulottuvuus.

Yhdysvaltojen asenne on Trumpin kaudella ollut suora, vähemmän yhteistyöhaluinen kuin ennen. Mutta yhtä lailla Kiina ja Venäjä ajavat nekin omia etujaan, vain eri tavoin. USA:n asenne johtuukin paljolti juuri Kiinasta. Huolimatta Presidentti Trumpin hajottavasta tavasta toimia, kritiikissä Kiinaa kohtaan piilee totuutta.

Kiina toimii meille totuttujen pelisääntöjen vastaisesti, koska Kiina ei allekirjoita länsimaisia sääntöjä tai arvomaailmaa. Kiinalla on erilaiset näkemykset esimerkiksi ihmisoikeuksista ja demokratiasta. Samalla kun Kiina ulottaa valtaansa eri tavoin ympäri maailmaa, se tuo mukanaan myös arvomaailmaansa. Ihmisoikeusasioissa Kiina ajaa omaa agendaansa, ns. ”vaihtoehtoista ihmisoikeuskäsitettä.” 

Kiina haluaa johtavaksi maailmanvallaksi USA:n tilalle niin taloudellisesti, poliittisesti kuin sotilaallisestikin. Kiina ei ole enää se kehittyvä talous, jonka tulee saada erityisoikeuksia kansainvälisissä sopimuksissa heikon asemansa takia. Tämä on Yhdysvaltojen ja Trumpin keskeisin pointti. USA:n mukaan Kiina käyttää hyväksi muita. 

Kyllä, presidentti Trump ja ulkoministeri Pompeo ovat siinä oikeassa, että meidän tulisi keskustella Kiinan toimista ja tavoitteista avoimesti, eikä suhtautua siihen sinisilmäisesti. Kiinan kanssa on tehtävä rakentavaa yhteistyötä, mutta samalla ymmärrettävä, että sen lähtökohdat, tapa toimia ja lopulliset päämäärät voivat poiketa paljonkin omistamme.