Keskustanaisten haasteet nivoutuvat yhteen puolueen suurien haasteiden kanssa. Tulen Turun seudulta, Varsinais-Suomesta, joka on perinteisesti vaikea alue Keskustalle. Eduskuntavaalien tulos osoitti, että monien kaupunkilaisten mielikuva Keskustasta iäkkäämpien miesten maaseutupuolueena vallitsee edelleen. Ehdokkaina oli osaavia ja vahvoja naisia. Valituista 49 kansanedustajista ainoastaan 14 on naisia. Varsinais-Suomesta eduskuntaan valittiin yksi nainen.

Keskustan elinvoimaisuuden takia tähän on reagoitava. Tarvitsemme myös uusia kannattajia: naisia, eri-ikäisiä, erilaisia ammatteja edustavia, kaupunkilaisia.

Elämme murrosta, moni hakee poliittista kotiaan. Ihminen samaistaa itsensä johonkin mielikuvaan, aatteeseen tai ihmiseen ja valikoi sen mukaisesti. Tyypilliset poliittiset lokeroinnit sopivat yhä harvemman minäkuvaan. Pystymmekö hyödyntämään murroksen mahdollisuudet?

Uskon vahvasti Keskustan aatemaailmaan. Väitän, että moni poliittista kotiaan etsivä kokisi samoin, jos näkisi Keskustan kuten minä sen näen. En ole taustaltani tyypillinen keskustalainen, sillä synnyin ja kasvoin Turussa, jossa Keskusta on useimmille vieras, mainitun mielikuvan kaltainen puolue. Minullekin meni aikaa löytää todellinen poliittinen kotini. Tein valintani rationaalisin perustein, en tunnesyin, koska minkäänlaista aiempaa yhteyttä Keskustaan ei ollut.

Kuten moni kaupungissa asuva, rakastan suomalaista maaseutua ja haluan sen pysyvän elinvoimaisena kaupunkien rinnalla. Nämä asiat eivät ole toisiaan poissulkevia. Olen paluumuuttaja. Ulkomailla suurkaupungeissa vietettyjen vuosien jälkeen, asun Turun kupeessa, maaseutuympäristössä. En viljele maata, mutta kannatan kotimaista, omavaraista ruokatuotantoa. Olen äiti, amerikkalaisen vaimo, korkeasti koulutettu nainen, kansainvälinen, tavallinen suomalainen. Olen keskustalainen nykypäivän Suomessa.

Arvoni ovat varsin perinteiset. Puolueen etu on silti hyväksyä joukkoonsa uusia, erilaisia näkökulmia ja mielipiteitä. Tämä ei tarkoita aatteen heikentymistä.

Keskusta ei ole yhden asian puolue tai ääriliike. Tärkeä ero on kokonaisuuden ymmärtämisessä. Jos painoarvo on liikaa yhdessä asiassa, kokonaisuus katoaa. Ääripäistä on vaikea nähdä kunnolla kaikkiin suuntiin, keskeltä se onnistuu parhaiten.

Keskusta ymmärtää ympäristön ja luonnon merkityksen ihmisille, meillä on vihreän sävyjä siinä missä muillakin puolueilla. Meissä on syvästi kristittyjä, mutta myös muunlaisesti uskonnosta ajattelevia. Pidämme heikoimman puolta ja ymmärrämme yrittäjyyden merkityksen ilman kontrolloivaa sosialistista järjestelmää tai rajatonta kapitalismia ihannoivaa oikeistolaista yhteiskuntaa.

Meihin kuuluu perinteisiä perheitä, mutta myös ei-perinteisiä ja kokonaan perheettömiä, yksineläjiä. Jotkut ovat maailmankansalaisia, toiset kokevat itsensä ensisijaisesti eurooppalaisiksi. Suurin osa meistä viihtyy tutuissa ympyröissään. Toisten arki on kaupungeissa, toisten maaseudulla. Jotkut puhuvat äidinkielenään muuta kuin suomea. Rasismia emme hyväksy. Voimme kritisoida ja vastustaa, emme silti profiloidu protestipuolueeksi, vaan ratkaisujen etsijäksi.

Sekä puolueesta että Keskustanaisista löytyy eri sävyjä konservatiivisesta liberaaliin, puna- ja perusmullan ystävistä viher- ja sinimullan ystäviin. Vivahteet ja erilaisuudet eivät saa hajottaa, vaan kasvattaa ja rikastuttaa.

Keskusta on ennen kaikkea nimensä mukaisesti poliittisesti keskellä. Se on kokonaisuuden ymmärtäjä, ei poliittinen ääripää tai yhden asian liike, mikä asettelee kansalaisia vastakkain ja edustaa vain osaa heistä. Tämä on Keskustan yhdistävä voima, sen ydin ja selkeä aate, jota on tärkeää korostaa myös uusien kannattajien haussa.

Annina Ruottu FT, VTM

Suomen Keskustanaisten varapuheenjohtajaehdokas 2015

Varsinais-Suomi, Lieto