Blog

EU:n puolustusyhteistyö antaa turvaa myös Suomelle

Tärkein politiikan sektori on ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Yhteiskunnan toimintakyky on hataralla pohjalla, jos tämä ei ole kunnossa. Tämä jo presidentti Kekkosen aikanaan esiin tuoma viisaus on konkreettisesti nähty viime vuosina, niin Suomessa kuin Euroopassa,...

read more

Presidentti Trump on oikeassa

Julkaistu Pullopostissa 20.5.2019 http://www.centrumbalticum.org/uutishuone/julkaisut/pulloposti/presidentti_trump_on_oikeassa.5882.news?fbclid=IwAR2iuzTQ3OeE7dqVLfqeqW297Oz3pyqLuxksk64XBXBH3uL1_1hgQZwDhoo Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajakausi päättyi...

read more

Ulko- ja turvallisuuspolitiikasta pitää puhua

Seppo Kääriäinen kysyi (MT 18.3.), jääkö turvallisuuspolitiikka vaaleissa varjoon. Ikävä kyllä, siltä vaikuttaa, vaikka aihe on Suomelle erittäin tärkeä. Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan perehtyneitä ei kotimaan politiikassa montaa ole, ja aiheesta kuullaan...

read more

Syyllisyystalkoot

Ei saa polttaa puuta. Ei saa ajaa autoa. Ei saa käyttää tekoturkkia. Ei saa syödä lihaa. Ei saa ottaa lemmikkieläimiä … Lista on loputon. Olen kai huono ihminen, koska syyllistyn kaikkiin noihin. Siitä huolimatta rakastan luontoa ja eläimiä. Teen päivittäin valintoja...

read more

Kaksi tuntia pyörätuolissa

Liedon vanhus- ja vammaisneuvosto järjesti esteettömyyshaasteen kunnanvaltuutetuille. Haasteen tarkoituksena oli testata, miten arjen asiat hoituvat pyörätuolissa istuen. Kävimme kaupoissa, terveyskeskuksessa, postissa, pankkiautomaatilla, toimistoissa, eli paikoissa,...

read more
Arvojamme haastetaan – ulko- ja turvallisuuspolitiikka vaikuttaa sisäpolitiikkaan

Arvojamme haastetaan – ulko- ja turvallisuuspolitiikka vaikuttaa sisäpolitiikkaan

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka on yhteinen asiamme. Se, mitä tapahtuu rajojemme ulkopuolella vaikuttaa Suomeen, kuten olemme taas viime kuukausina ja viikkoina ikävällä tavalla kokeneet. Arvojamme ja oikeuksiamme haastetaan. Kansainväliseen politiikkaan erikoistuneita ihmisiä tarvitaan Suomen eduskuntaan ja Euroopan Parlamenttiin. #turvallinenkoti #annina2019 #aitoasiapoliitikko

read more

Minun Eurooppani

Eu­roo­pan po­li­tiik­ka on ol­lut kiin­nos­tuk­se­ni koh­de jo noin kol­mi­sen­kym­men­tä vuot­ta. Olen teh­nyt alal­ta val­ti­o­tie­teen mais­te­rin tut­kin­non ja väi­tel­lyt sii­tä toh­to­rik­si. Olen seu­ran­nut EU:n eri kau­sia ja ke­hi­tys­tä, ko­ke­nut Suo­men...

read more

Maailmassa rauha ja ihmisillä hyvä tahto

Jou­lun sa­no­ma on kau­nis. Kai­kil­le ih­mi­sil­le rau­ha ei kui­ten­kaan ole pää­mää­rä, ei­kä hy­vää tah­toa löy­dy, jou­lu­na tai muul­loin. Eu­roop­pa oli pit­kään rau­han tyys­si­ja, mut­ta rau­han ja so­dan kä­sit­teet ovat muut­tu­neet EU:n al­ku­a­jois­ta....

read more
Tuleeko Pörriäisestä uusi Caruna?

Tuleeko Pörriäisestä uusi Caruna?

  Kriisikuntien päättäjillä on vaikeita ratkaisuja mietittävänään palvelujensa turvaamiseksi. Vaihtoehtoina saattaa olla pakkoliitos toiseen kuntaan tai se, mitä pohjoisessa, ns. Meri-Lapin mallissa tapahtui: Kemin ja Tornion ympäristön kunnat päättivät siirtää...

read more

Sananvapaudesta ja vastuusta

Julkaistu Avain-verkkolehdessä 3.5.2017: Kansainvälinen lehdistön sananvapauspäivä on arvokas juhla, jota vietämme tänään 3.toukokuuta. Puolueetonta, asiallista ja totuuteen perustuvaa tietoa julkaisevan median merkitys on käymässä yhä merkittävämmäksi, kun lukuisat...

read more
Globalisaation ongelmat ovat yhteisiä

Globalisaation ongelmat ovat yhteisiä

Amerikkalainen unelma perustuu lupaukseen, että jokainen voi menestyä ahkeran työnteon, yrittämisen ja koulutuksen kautta. Suuri joukko USA:n alempi- ja keskituloisista on pettynyt huomattuaan, ettei unelma toteudu heidän elämässään. Työpaikkojen valuminen ulkomaille,...

read more
Vapaakauppa ja vapaa kauppa

Vapaakauppa ja vapaa kauppa

  Greenpeacen eilen julkaisemat salaiset paperit EU:n ja Yhdysvaltain välisistä vapaakauppaneuvotteluista (TTIP) eivät yllättäneet, mutta vahvistivat ajatuksiani. Vaikka sopimus toisi talouteen varmasti hyvääkin, suhtaudun siihen varauksella. Teoriassa...

read more

Laittoman ja laillisen raja

Tartun tällä kertaa globaaliin, vakavaan asiaan. Panama-paperit, eli tietovuoto veroparatiisijärjestelyistä kuohuttaa maailmaa. Niihin liitettyjä politiikan ja liike-elämän kansainvälisiä nimiä on julkistettu. Myös Suomessa on reagoitu voimakkaasti tapahtumiin....

read more
Pelastetaan sivistysyliopistot

Pelastetaan sivistysyliopistot

Julkaistu Turun Sanomissa, Salon Seudun Sanomissa ja Suomenmaassa 13.2.2015:   Ministerivoittoinen työryhmä pääministerimme johdolla miettii miten suomalaista yliopistomaailmaa kehitettäisiin. Työryhmän ehdotuksiin kuuluu kaupallisen osaamisen korostaminen,...

read more

Eriarvoisuus kasvussa, keskiluokka katoamassa

Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan olemassaolon ylläpitäjänä ja mahdollistajana on ollut pääasiallisesti maamme keskiluokka, johon suurin osa suomalaisista on kuulunut, työntekijöinä ja esimiehinä. Nyt yhteiskuntarakenteessamme on nähtävissä kuilu rikkaimman...

read more

Rahalla saa ja hevosella pääsee

Rahalla saa vaaleissa näkyvyyttä. Sellainen ehdokas on helpointa löytää, jonka kasvot tulevat tutuksi mainoksista, televisiosta, milloin mistäkin. Sinulle sopivampi ehdokas ei välttämättä näy rahan puutteen takia. Ensikertalainen voi joutua pulittamaan...

read more

Yhdysvalloissa käydään vaalien lähestyessä henkistä sisällissotaa – Republikaani kehuu Trumpia hyvästä työstä kulissien takana, demokraatti haukkuu presidentin politiikan häpeälliseksi

Mar­ras­kui­sis­sa kong­res­sin puo­li­vä­li­vaa­leis­sa mi­ta­taan epä­suo­ras­ti kan­sa­lais­ten luot­ta­mus­ta pre­si­dent­tiin Vaa­li­mai­nok­set reu­nus­ti­vat tei­den var­sia hei­nä­kuus­sa Yh­dys­val­to­jen Ari­zo­nas­sa. Kong­res­sin vä­li­vaa­leis­sa 6....

read more

15 vuotta sitten

Syyskuun 11. päivä vuonna 2001 muutti meidänkin perheen elämän. Asuimme New Yorkissa. Amerikkalaiseen tapaan hoidin pientä lastamme kotona. Sinä aamuna sain mahdollisuuden käydä kampaajalla, sillä mieheni jäi kotiin vahtimaan lastamme. Mieheni työpaikka sijaitsi...

read more