Rekisteri- ja Tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (523/99) 10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Järjellä ja Sydämellä Ry

Teijulantie 40, 21420 Lieto

Rekisteriasioista vastaava henkilö(t) ja/tai yhteyshenkilö(t)

Annina Ruottu (postmaster@anninaruottu.fi) / +358 (0)40 524 5893

Rekisterin nimi

Järjellä ja Sydämellä Ry tukiryhmärekisteri henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin piiriin kuuluvia tietoja käytetään rekisterinpitäjän tukiryhmän toteuttamista, ylläpitoa ja kehittämistä varten sekä markkinointipalveluiden tuottamiseen ja tarjoamiseen.

Rekisterin tietoja käytetään myös asiakasviestinnässä, mukaan lukien mahdollinen suoramarkkinointi sekä sähköinen suoramarkkinointi, joka asiakkaalla on oikeus kieltää.

Rekisterin tietosisältö

Tukiryhmän jäsenen perustiedot kuten etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelin ja postitusosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti henkilöltä itseltään. Tietoja päivitetään tarpeen mukaan tukiryhmän jäsenyyden aikana.

Rekisteriin voidaan merkitä myös henkilötietoja sellaisista henkilöistä, jotka Järjellä ja sydämellä ry pyrkii saamaan tukiryhmän jäseneksi. Nämä tiedot saadaan osana päivittäistä liiketoimintaa, rekisteröidyiltä itseltään, erilaisten opt-in lomakkeiden kautta, viestintäohjelmien kautta (sähköposti, messengerit ja sms) jossa he hyväksyvät tietojensa käytön. meidän markkinoinnissa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa lain edellyttämissä ja sallimissa rajoissa viranomaistahoille. Rekisterinpitäjä ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan säilyttää myös EU/ETA-alueen ulkopuolella sijaitsevilla palvelimilla eri pilvipohjaisten palveluntarjoajimme toimesta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu teknisin ja organisatorisin keinoin. Rekisterin tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat automaattisesti vaitiolovelvollisia. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Evästeiden (cookies) -käyttö

Käytämme sivuillamme cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetusten kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Mainonnan kohdentaminen

Sivustolla käytetään Google AdWords ja Facebook -mainontaa, joka kohdennetaan sivustollamme vierailleisiin kävijöihin. Mainonnan tarkoitus on Järjellä ja Sydämellä Ry:n kohdehenkilön Annina Ruottu markkinoiminen. Tiedot sivustovierailuista kerätään tallentamalla internet-selaimeesi ulkopuolisen palveluntarjoajan eväste.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Tähän tietosuojaselosteeseen voi tulla muutoksia, jotka julkaistaan tässä tietosuojaselosteessa viipymättä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö eri suoramarkkinointitarkoituksiin.

 Social Plug-ins Addendum  (In English)

Do your plugins track any data?

We do not track any user data via our plugins. But if our plugin depends on any third party service, they might track user data. This can happen in following two ways:

  1. Embedded Widgets

Some of our plugins have features to integrate embedded widgets as is, from third party services (like Facebook Like, Facebook Recommend, Twitter Tweet official buttons). It is very likely that these widgets will become GDPR compliant before May 25th. Apart from this, you can include relevant text in the privacy policy of your website that we have mentioned below.

  1. Third-party APIs/Connections

Our plugins send request to third party APIs via website-visitor’s web browser to fetch information (like social shares, social comment count). This request made by web browser may include IP address, which can then be seen by the third-party that it’s being requested from. This API request doesn’t include any personal data of the website user other than the IP address.  To make your users aware of this,  you can include relevant snippets in your website’s privacy policy.

Where is the data collected by your plugins stored?

We do not store any data fetched by our plugins on our servers, neither we share that data with any third party. Our plugins run absolutely on your website and store the data in the database of your website.

Do your plugins load any external scripts?

As mentioned before, our plugins run absolutely from your website and hence load the scripts too from your website with exception of third-party embedded widgets (like Facebook Like/Recommend official button, Twitter tweet official button, Facebook Comments) which require our plugin to load scripts from the servers of relevant service. You can include relevant snippets in the Privacy Policy of your website stating how these services handle privacy of your users.

GDPR Privacy Policy Snippets

Below are a collection of snippets that you can include in your website’s privacy policy, depending on which plugin and features you are using.

Super Socializer

If you have enabled “Show popup notification to users if their browsers block the plugin features” option at Super Socializer > General Options page in admin you can add following in the privacy policy of your website:

Our website saves the cookie heateorSsBrowserMsg in your browser to track which visitors have seen the popup notification and which haven’t. This cookie isn’t related to your personal data or your IP address.

Social Login

If you are using social login feature of our Super Socializer plugin, you can add following in the privacy policy of your website:

We collect your public profile data only from your consent that you grant before initiating Social Login, from the social network used to login at our website. This data includes your first name, last name, email address, link to your social media profile, unique identifier, link to social profile avatar. This data is used to create your user profile at our website. You can revoke this consent at any time by sending us an email.

Facebook Comments

If you are using Facebook Comments feature of any of our plugin, you can add following in the privacy policy of your website:

We embed Facebook Comments plugin to allow you to leave comment at our website using your Facebook account. This plugin may collect your IP address, your web browser User Agent, store and retrieve cookies on your browser, embed additional tracking, and monitor your interaction with the commenting interface, including correlating your Facebook account with whatever action you take within the interface (such as “liking” someone’s comment, replying to other comments), if you are logged into Facebook. For more information about how this data may be used, please see Facebook’s data privacy policy: https://www.facebook.com/about/privacy/update

GooglePlus Comments

If you are using GooglePlus Comments feature of any of our plugin, you can add following in the privacy policy of your website:

We use GooglePlus Comments widget at our website for you to be able to comment at our webpages using your GooglePlus account. From this interaction Google automatically collects and store certain information in server logs like IP address, device event information such as crashes, system activity, hardware settings, browser type, browser language, the date and time of your request, in accordance with their data privacy policy: https://policies.google.com/privacy

Disqus Comments

If you are using Disqus Comments feature of any of our plugin, you can add following in the privacy policy of your website:

We use Disqus Comments widget at our website for you to be able to comment at our webpages using Disqus commenting system. Disqus may collect information about you when you register for and use the Service. Such information may include “Personally Identifiable Information” which means information that identifies you as an individual, such information may include, but is not limited to, your name, email address, telephone number, username or account ID, and “Non-Personally Identifiable Information” which means information that does not identify you as an individual. Non-Personally Identifiable Information may include, but is not limited to, information about your browser, your IP address, device ID, what pages you visit on our Partner Sites, which website you came from, what advertisements you clicked on, whether on our Partner Websites, the Service or other third party websites, and other information about your online activity that does not identify you as an individual, in accordance with their data privacy policy: https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy

Facebook Comments Moderation

If you are using our Facebook Comments Moderation add-on at your website and you have saved Facebook API Secret, you can add following in the privacy policy of your website:

We collect the data related to the Facebook Comment you post, only from  your consent that you grant before posting Facebook Comment at our website. This data includes your Facebook account name, unique Facebook account identifier, unique identifier associated to the posted Facebook comment, unique open graph object identifier of the webpage at which you posted the comment, unique identifier associated to the parent comment if you reply to an existing comment. This data is used to show recent Facebook Comments made all over our website. You can revoke this consent at any time by sending us an email.

Facebook Comments Notifier

If you are using our Facebook Comments Notifier add-on at your website, you can add following in the privacy policy of your website:

We send the Facebook Comment you post, to page/post author and/or website administrator via automated email, only from your consent that you grant before posting Facebook Comment at our website. This data includes just the  Facebook comment posted by you.

Social Analytics for Sharing 

If you are using our Social Analytics for Sharing add-on at your website, you can add following in the privacy policy of your website:

We use Google Analytics to track social shares made at our website. Google automatically collect and store certain information in their server logs which includes device event information such as crashes, system activity, hardware settings, browser type, browser language, the date and time of your request and referral URL, cookies that may uniquely identify your browser or your Google Account, in accordance with their data privacy policy: https://policies.google.com/privacy

Facebook Like, Facebook Recommend, Facebook Share official buttons

If you are using social sharing feature of our plugins and you have enabled any of these official buttons, you can add following in the privacy policy of your website:

We embed a Facebook widget to allow you to see number of likes/shares/recommends and “like/share/recommend” our webpages. This widget may collect your IP address, your web browser User Agent, store and retrieve cookies on your browser, embed additional tracking, and monitor your interaction with the widget, including correlating your Facebook account with whatever action you take within the widget (such as “liking/sharing/recommending” our webpage), if you are logged in to Facebook. For more information about how this data may be used, please see Facebook’s data privacy policy: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Twitter Tweet official button

If you are using social sharing feature of our plugins and you have enabled Twitter Tweet official button, you can add following in the privacy policy of your website:

We use a Twitter Tweet widget at our website. As a result, our website makes requests to Twitter’s servers for you to be able to tweet our webpages using your Twitter account. These requests make your IP address visible to Twitter, who may use it in accordance with their data privacy policy: https://twitter.com/en/privacy#update

GooglePlus, GooglePlus Share official buttons

If you are using social sharing feature of our plugins and you have enabled any of these official buttons, you can add following in the privacy policy of your website:

We use a GooglePlus widget at our website. As a result, our website makes requests to Google’s servers for you to be able to share our webpages using your GooglePlus account. These requests make your IP address visible to Google, who may use it in accordance with their data privacy policy: https://policies.google.com/privacy

Linkedin Share official button

If you are using social sharing feature of our plugins and you have enabled Linkedin Share official button, you can add following in the privacy policy of your website:

We use a Linkedin Share widget at our website to allow you to share our webpages on Linkedin. These requests may track your IP address in accordance with their data privacy policy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Pinterest Save official button

If you are using social sharing feature of our plugins and you have enabled Pinterest Save official button, you can add following in the privacy policy of your website:

We use Pinterest Save widget at our website to allow you to pin images to Pinterest from our webpages. These requests may track your IP address in accordance with their data privacy policy: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Buffer official button

If you are using social sharing feature of our plugins and you have enabled Buffer official button, you can add following in the privacy policy of your website:

We use Buffer widget at our website to allow you to add our webpages to your Buffer account, which collects log data from your browser. This Log Data may include information such as your IP address, browser type or the domain at which you are interacting with the widget, in accordance with their privacy policy: https://buffer.com/privacy

Xing Share official button

If you are using social sharing feature of our plugins and you have enabled Xing Share official button, you can add following in the privacy policy of your website:

We use Xing Share widget at our website to allow you to share our webpages on Xing and this let Xing collate data about you automatically by means of tracking, in accordance with their privacy policy: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

Reddit Badge official button

If you are using social sharing feature of our plugins and you have enabled Reddit Badge official button, you can add following in the privacy policy of your website:

We use Reddit Badge widget at our website which may log information when you interact with the widget. This may include your IP address, user-agent string, browser type, operating system, referral URLs, device information (e.g., device IDs), pages visited, links clicked, user interactions (e.g., voting data), the requested URL and hardware settings, in accordance with their privacy policy: https://www.redditinc.com/policies/privacy-policy

StumbleUpon Badge official button

If you are using social sharing feature of our plugins and you have enabled StumbleUpon Badge official button, you can add following in the privacy policy of your website:

We use StumbleUpon Badge widget at our website which may log information when you interact with the widget. Log Data is a form of Non-Identifying Information, in accordance with their privacy policy: http://www.stumbleupon.com/privacy