Eurooppa- ja kansainvälisen politiikan FT (PhD) ja VTM. Suomen Keskustanaisten 1. varapuheenjohtaja, Keskustan puoluevaltuuston ja puoluehallituksen jäsen, Liedon kunnanvaltuutettu ja kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja, ALDEn jäsen. Ehdolla eduskuntaan ja Euroopan Parlamenttiin 2019

#aitoasiapolitiikko #annina2019 #turvallinenkoti

Ulkopolitiikka

Onnistunut ulkopolitiikka Suomessa ja Euroopassa on turvallisuutemme perusedellytys. Jotta omat arvomme ja oikeutemme säilyvät, Suomen on oltava aktiivinen toimija EU:ssa ja sen ulkopuolella. Ihmisoikeudet ja demokratia eivät ole itsestäänselvyyksiä, edes Euroopassa. Ge­o­po­li­tii­kan voi­mis­tu­mi­nen, Bre­xit, glo­baa­lit jän­nit­teet Kii­nan, Ve­nä­jän ja Yh­dys­val­to­jen vä­lil­lä sekä Trum­pin lin­jauk­set haastavat EU:ta.

Puolustus- ja turvallisuuspolitiikka

Suomella on oltava oma, vahva puolustus- ja turvallisuuspolitiikka. Nykypäivän turvallisuusuhat vaativat yhteistyötä EU:n tasolla. Terrorismi ja hallitsematon maahanmuutto esimerkkeinä. Kyber-, hybridi- ja informaatiosodankäynnit ovat perinteisen rauhan ja sodan välimuotoja, jotka vaikuttavat arkeemme, tiedostamme ne tai emme.

Ympäristö

Ilmastonmuutos on globaali ongelma ja suuri turvallisuusuhka. Merenpinnan nousu, arktisen jään sulaminen, luonnon monimutkaisuuden häviäminen ovat esimerkkejä. Jos juomavesi ja ruoka loppuvat Afrikasta, ihmiset muuttavat muualle. Maahanmuuton juurisyihin paneutuminen onkin tärkeää. Yksi tapa on istuttaa metsiä Afrikkaan.

Arkiturva

Arkiturvalla tarkoitan kaikkea sitä, mikä liittyy jokapäiväiseen hyvinvointiimme. Jokaisella on oltava oikeus ravintoon, juomaveteen, asuntoon, toimeentuloon ja koskemattomuuteen. Arkiturvan varmentamiseksi Suomen ja EU:n tulee olla mahdollisemman omavaraisia ruoan- ja energiantuotannossa. Digitaalisuus ja tekoäly tuovat uusia haasteita yksityisyyden suojaan. Eettisyys on huomioitava kaikessa digitaalisessa toiminnassa. Lakejamme tulee kunnioittaa,  oli kansallisuus mikä tahansa.

Turussa syntynyt, suuressa maailmassa kansainvälistynyt, rakkaaseen Suomeen palannut politiikkatieteiden FT & VTM.

#aitoasiapolitiikko #annina2019 #turvallinenkoti

Blog

Syyllisyystalkoot

Ei saa polttaa puuta. Ei saa ajaa autoa. Ei saa käyttää tekoturkkia. Ei saa syödä lihaa. Ei saa ottaa lemmikkieläimiä … Lista on loputon. Olen kai huono ihminen, koska syyllistyn kaikkiin noihin. Siitä huolimatta rakastan luontoa ja eläimiä. Teen päivittäin valintoja...

read more

Kaksi tuntia pyörätuolissa

Liedon vanhus- ja vammaisneuvosto järjesti esteettömyyshaasteen kunnanvaltuutetuille. Haasteen tarkoituksena oli testata, miten arjen asiat hoituvat pyörätuolissa istuen. Kävimme kaupoissa, terveyskeskuksessa, postissa, pankkiautomaatilla, toimistoissa, eli paikoissa,...

read more
Arvojamme haastetaan – ulko- ja turvallisuuspolitiikka vaikuttaa sisäpolitiikkaan

Arvojamme haastetaan – ulko- ja turvallisuuspolitiikka vaikuttaa sisäpolitiikkaan

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka on yhteinen asiamme. Se, mitä tapahtuu rajojemme ulkopuolella vaikuttaa Suomeen, kuten olemme taas viime kuukausina ja viikkoina ikävällä tavalla kokeneet. Arvojamme ja oikeuksiamme haastetaan. Kansainväliseen politiikkaan erikoistuneita ihmisiä tarvitaan Suomen eduskuntaan ja Euroopan Parlamenttiin. #turvallinenkoti #annina2019 #aitoasiapoliitikko

read more

Minun Eurooppani

Eu­roo­pan po­li­tiik­ka on ol­lut kiin­nos­tuk­se­ni koh­de jo noin kol­mi­sen­kym­men­tä vuot­ta. Olen teh­nyt alal­ta val­ti­o­tie­teen mais­te­rin tut­kin­non ja väi­tel­lyt sii­tä toh­to­rik­si. Olen seu­ran­nut EU:n eri kau­sia ja ke­hi­tys­tä, ko­ke­nut Suo­men...

read more

Maailmassa rauha ja ihmisillä hyvä tahto

Jou­lun sa­no­ma on kau­nis. Kai­kil­le ih­mi­sil­le rau­ha ei kui­ten­kaan ole pää­mää­rä, ei­kä hy­vää tah­toa löy­dy, jou­lu­na tai muul­loin. Eu­roop­pa oli pit­kään rau­han tyys­si­ja, mut­ta rau­han ja so­dan kä­sit­teet ovat muut­tu­neet EU:n al­ku­a­jois­ta....

read more
Annina Ruottu Poliitikko
Annina Ruottu Poliitikko22 hours ago
Vierastaistelijoiden halu palata takaisin Suomeen ei ole sama asia kuin radikaali-ideologiasta luopuminen. Paluu voi yksinkertaisesti johtua siitä, ettei alueella ole enää mahdollisuuksia toimia. #turvallinenkoti #annina2019
Annina Ruottu Poliitikko
Annina Ruottu Poliitikko2 days ago
Sopiva ehdokas löytyi!
Annina Ruottu Poliitikko
Annina Ruottu Poliitikko3 days ago
Tänään tavattavissa Turussa, Paattisten-Maarian py:n kevätkokouksessa. #turvallinenkoti #aitoasiapolitiikko Myös Esko Kiviranta paikalla.
Annina Ruottu Poliitikko
Annina Ruottu Poliitikko updated their profile picture.3 days ago
Annina Ruottu Poliitikko
Annina Ruottu Poliitikko updated their cover photo.6 days ago
Annina Ruottu
155 posts
551 followers
447 following
1 month ago
 • 40
 • 1
2 months ago
 • 80
 • 0
2 months ago
 • 46
 • 0
3 months ago
 • 104
 • 5
3 months ago
 • 63
 • 3
3 months ago
 • 42
 • 0
1 week ago
Olen 5 tähden #terveysehdokas. Tutustu terveysvaalikoneeseen ja lue, mihin tekoihin olen sitoutunut. https://t.co/M3lNVp3Zhr
1 week ago
Mitä @suomenyrittajat pääekonomisti @MikaKuismanen tuumasi eilen Turussa #sote’n kaatumisesta? Mitä #yrittäjät haluavat seuraavaan hallitusohjelmaan? Lue @turunsanomat-juttu (maksumuurin takaa)
#kasvasuomi
https://t.co/zLhmzauz7c
1 week ago
Olen 5 tähden #terveysehdokas. Tutustu terveysvaalikoneeseen ja lue, mihin tekoihin olen sitoutunut. https://t.co/M3lNVp3Zhr #vaalit2019 #annina2019
2 weeks ago
Uusi raportti: "Maailman luotettavin digitaalinen liiketoiminta ja kattavin digitaalisen turvallisuuden osaaminen tulevat Suomesta."
Tavoitteiden tuleekin Suomessa olla korkealla. Edellyttää johtajuutta ja poliittista sitoutumista.
#kyberturvallisuus
https://t.co/2dDBLBp0k4

Tule mukaan

tukiryhmääni!

Olet lämpimästi tervetullut mukaan kampanjaani itsellesi sopivammalla tavalla.

Ota yhteyttä sähköpostitse annina@anninaruottu.fi tai ilona@koivunalho.org

Voit myös lähettää yhteystietosi klikkaamalla alla olevaa linkkiä:

Liity mukaan