Globalisaation merkityksestä naiselle

(Julkaistu Avain -lehdessä, 1/2018)

Globalisaatio on kaikkialla. Mietin, miten se vaikuttaa erityisesti naisen elämään?

Kehittyneet teollisuusmaat, kuten Suomi, ovat hyötyneet globalisaatiosta monin eri tavoin. Globalisaatio on luonut työ- ja opiskelupaikkoja, hyvinvointia, sekä uusia mahdollisuuksia.

Omalla kohdallani globalisaatio on vaikuttanut pelkästään positiivisesti. Lähdin Eurooppaan opiskelemaan jo ennen kuin Suomi liittyi Euroopan Unioniin. Halusin väitöskirjani ohjaajaksi professorin, joka oli erikoistunut alaani. Pääsin kansainvälisen stipendin avulla matkaan, muuten minulla ei olisi ollut varaa lähteä. Olin Englannissa todistamassa sitä hetkeä, kun Suomi liittyi Unioniin. Siihen asti olin ollut yliopistossani yksi harvoista suomalaisista, ainoa laitoksellani. Ainoa kosketuspinta Suomeen oli se, että Euroopan politiikkaan erikoistuneen laitokseni julkaisuissa vilahti usein suomalainen nimi: Olli Rehn.

Liittymisen jälkeen muutos oli selvästi nähtävissä ja kuultavissa. Yhtäkkiä kuulin suomen kieltä bussissa, kadulla kävellessä, yliopistolla, ravintoloissa, kirjastossa. Suomalaiset olivat valloittaneet Englannin. Minäkin sain hakea tutkijan paikkaa komissiolta. Ilman Suomen EU:n jäsenyyttä en olisi voinut sitä tehdä. Loin kontakteja ja sain sydänystäviä ympäri maailman. Löysin samalla myös aviomieheni, joka hänkin oli päätynyt Englantiin, rapakon takaa Piilaaksosta.

Globalisaatio on maailmanlaajuista verkostoitumista. Ihmisten ja tiedon liikkumista valtioiden rajojen ulkopuolelle. Tietoyhteiskunnan ja digitaalisen teknologian kehittyminen on lisännyt globalisaation nopeutta. Vaikka globalisaatiolla on huonotkin ominaisuutensa, vaakakuppi kallistuu kuitenkin plussan puolelle.

Kansainvälisessä yhteistyössä näköpiiri ja katsantokulma laajenevat, muiden kulttuurien ymmärtäminen ja niistä oppiminen on rikkautta. Länsimaille globalisaatio merkitsee myös demokratian, ihmisoikeuksien ja arvomaailmamme viemistä rajojemme ulkopuolelle. Globalisaatio on auttanut kehittyviä maita nousemaan köyhyydestä. Erityisen tärkeänä näen globalisaation merkityksen niille naisille, sellaisissa kulttuureissa ja maissa, jotka muutoin eläisivät eristyksissä muusta maailmasta. Ilman globalisaatiota, he eivät koskaan pääsisi näkemään mitä maailmalla on heille kenties tarjota.

Olen saanut kunnian päästä mukaan Demo ry:n toimintaan. Demo on eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö, jonka päämääränä on demokratian edistäminen. Se tukee suomalaisten puolueiden ja kehittyvien demokratioiden poliittisten liikkeiden välisiä yhteistyöhankkeita. Hankkeisiin kuuluu mm. Myanmarin, Sambian ja Tunisian politiikkakoulut, joiden avulla koulutetaan poliitikkoja. Demo on julkaissut erilaisia oppaita poliittisesta tasa-arvosta ja naisten poliittisesta työstä. Kaikki ovat upeita juttuja! Ja kaikki tämä on osa globalisaatiota. Puolin ja toisin hedelmällistä yhteistyötä.

Eristäytyminen ja rajojen sulkeminen ei ole minkään maan kansalaisten etu. Etenkin naisille, globalisaatio avaa ovia, jotka eivät muutoin aukenisi.

Annina Ruottu
Suomen keskustanaisten varapj